Treibball vervolgcursus:

 

Tijdens deze treibball (drijfbal) vervolg cursus wordt er met meerdere ballen gewerkt. Alle controle oefeningen en commando`s worden herhaald. Iedere combinatie kan in zijn of haar eigen tempo oefenen. En er kan onderling samengewerkt worden.


Deze cursus bestaat uit 10 lessen. Het begin niveau is dat de hond 1 bal naar de goal kan drijven. We gaan de afstand vergroten en al vrij snel met 3 ballen werken. Wat meer aandacht aan de reglementen besteden en als de hond 3 ballen goed naar de goal kan drijven gaan we met nog meer ballen werken. Zo wordt dit uitgebouwd naar maximaal 8 ballen zoals het in Duitsland en Zwitserland waar treibball al `n officiële sport is, de werkwijze is.


Treibball bevorderd de samenwerking tussen baas en hond.


Klik Hier voor de foto’s die zijn gemaakt tijdens de Treibball cursus.